Život je jen náhoda

V+W, Ježek

< Transpozice: >

36

GProč že se mi každou Bnoc o tom jen zdáG, o tom jen Ezdá,
jak v A7mém životě vyšla Gmá tak D7sťastná a CkrásA7Cmaj7hvězD7da.
GProč že se mi každou Bnoc o tom jen zdá, Gže ta hvězdaE
mi A7dá to štěstí, o něGmž se D7mi ve dne GnezD#dá. F G Emi6+
HmiZdání Fmiklame, mimo Hmikaždý Esen,
který Dv noci FdimA7A+me, zažeDne CpříšD7tí den.D+

®: GŽivot je jen C7náhoda, Gjednou jsi dole jednou G7nahoře,
Cživot plyne, Cmijak voda D#a Gsmrt je G6jaD+ko moGře.Cmaj7, D+
Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později.
Kdo v životě miluje ať neztrácí naději.

CAž uvidíš v C7životě Czázraky, G+kteCré jenom C7láska GdimuGmí.
A7Zlaté ryby vyletí nad mraC#ky, Dpak po - roGmi - zuDdim - D7mí.D+
GŽe je život C7jak voda, Ckterou láska ve víno G7promění,
CLáska že je Cmi6náhoda D#a Gbez ní D7+štěsGCmaj7neHmi7D+ G G6