Veď mě dál, cesto má

Pavel Bobek (Dunoff, Denver, Poštulka)

< Transpozice: >

3

S Tondou v G dur
Druhá kytara D dur + kapo 5
JS v E dur = D dur + kapo 2

Mikrosólo na kytaru: D E F# ... A F# E D
Doprovod: D A D

1. DNěkde v dálce Hmicesty končí,
Akaždá prý však Gcíl svůj Dskrývá,
někde v dálce Hmikaždá má svůj cíl,
Aať je pár mil dlouhá, Gnebo tisíc Dmil.

R: Veď mě Ddál, cestoA má,
veď mě Hmidál, vždyť i G
tam, kde Dkončíš, chtěl bych Adojít,
veď mě Gdál, cesto Dmá.

2. Chodím dlouho po všech cestách,
všechny znám je, jen ta má mi zbývá,
je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chlad.

R:

*: HmiPak na patAník poslední Dnapíšu křídou
Gjméno své, a Dpod něj,
že jsem Ažil Dhrozně Arád,
Hmipísně své, co mi v Ckapsách zbydou,
Gdám si bandou Dcvrčků hrát
a Apůjdu spát, půjdu A7spát.

R: +
1x navíc Dveď mě Adál, cesto má D...