Tři kříže

Samson Lenk

< Transpozice: >

Original Dmi

Předehra: Dmi Dmi C Ami Dmi C Dmi

Láví:
1. DmiDávám sbohem Cbřehům proklaAmitejm,
Dmikterý v Cspárech má Dmiďábel sám,
Dmibílou přídí Cšalupa "My AmiGrave"
Dmi míří Ck útesům, který Dmiznám.

Sbor:
R: FJen tři kříže z Cbílýho Amikamení
Dmi někdo Cdo písku poskládDmial,
slzy Fv očích měl Ca v ruce Amiznavený,
Dmilodní deníCk, co sám Dmido něj psal.

Karel:
2. DmiPrvní kříž má Cpod sebou Amijen hřích,
samý Dmipití a Crvačky Dmijen,
Dmichřestot nožů, Cpři kterým Amipřejde smích,
srdce Dmikámen a Cjméno Dmi"Sten".

R:

Jirka:
3. DmiJá, Bob Green, mám Ctváře zjizAmivený,
štěkot Dmipsa zněl, když Cjsem se Dmismál,
Dmidruhej kříž mám Ca spím pod Amizemí,
že jsem Dmifalešný Ckarty Dmihrál.

R:

Miloš:
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl, vedle nich si klek' ...

Rec: DmiSnad se chtěl modlit:
"Vím, Ctrestat je lidský,
ale Amiodpouštět božský,
Dmisnad mi tedy CBůh Dmiodpustí ..."

R1: Jen tři kříže z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce znavený,
lodní deník a v něm, co jsem psal.

Coda: Dmi 3 takty, nakonec D dur