Sáro

Traband

< Transpozice: >
12

Traband hraje v A moll
Volej G moll = E moll + kapo 3

Předehra půl sloky: Alenka - flétna, Jirka - kytara

1. ref.: Jirka - zpěv+kytara

AmiSáro, EmiSáro, Fv noci se mi Czdálo
že Ftři andělé CBoží k nám Fpřišli na Goběd
AmiSáro, EmiSáro, jak Fmoc a nebo Cmálo
mi Fchybí abych Ctvojí duši Fmohl rozuGmět?
+ 2 doby pauza

Sólo celá sloka: Tonda - banjo (nebo Ála - flétna), Jirka - kytara

1. sloka: Přidá se kapela

Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu
má jen přezíravý smích
A z prohraných válek se vojska domů vrací
Však zbraně stále burácí
a bitva zuří v nich

2. ref.

2. sloka: Jirka - zpěv, mandolína a kytary slabě, harmonika podkres

Vévoda v zámku čeká na balkóně
až přivedou mu koně
a pak mává na pozdrav
A srdcová dáma má v každé ruce růže
Tak snadno poplést může
sto urozených hlav

3. ref.: Jirka - základní hlas, Alenka - nahoře
AmiSáro, EmiSáro, Fv noci se mi Czdálo
že Ftři andělé CBoží k nám Fpřišli na Goběd
AmiSáro, EmiSáro, jak Fmoc a nebo Cmálo
mi Fchybí abych Ctvojí duši Fmohl rozuGmět?
+ 2 doby pauza

3. sloka: Jirka - základní hlas, Alenka - horní hlas ve druhé půlce, všechny nástroje

Královnin šašek s pusou od povidel
sbírá zbytky jídel
a myslí na útěk
Alenka - melodie stoupá: A v podzemí skrytí slepí alchymisté
už objevili jistě
proti povinnosti lék

4. ref.: Jirka - základní hlas, Alenka - nahoře, text na konci obráceně:

AmiSáro, EmiSáro, Fv noci se mi Czdálo
že Ftři andělé CBoží k nám Fpřišli na Goběd
AmiSáro, EmiSáro, jak Fmoc a nebo Cmálo
ti Fchybí abys Cmojí duši Fmohla rozuGmět?

3. sloka: Jirka - základní hlas, Alenka - horní hlas ve druhé půlce, všechny nástroje

Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit
o tajemstvích noci
ve tvých zahradách
Alenka - melodie stoupá: A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce
teď hraju o tvé srdce
a chci mít tě nadosah

5. ref.: Jirka - základní hlas, Alenka - nahoře, jiný text:

AmiSáro, EmiSáro, Fpomalu a Clíně
Fs hlavou na tvém Cklíně Fchci se probouGzet
AmiSáro, Sáro, EmiSáro, Frosa padá Cráno
a Fv poledne už Cmožná Fbude jiný Gsvět

Coda: Jirka+Alenka - zpěv, Jirka - kytara. Ztišit

AmiSáro, EmiSáro, Fvstávej, milá CSáro!
FAndělé k nám Dmipřišli na Cmajoběd