Přijela jsem v Cadillacu

Žalman

< Transpozice: >

Volej: G dur + kapo 2
JS: A dur = G dur + kapo 2

1. Přijela Gjsem v cadillacAmiuD
s mlhou v Emiočích Cprobdělých Hmirán
a s povzdechAmiem ranních Gvlaků,
řekla: můj Hmicit je vyprodCánG.

2. Já z vesnice stál jsem jak sloup,
já z vesnice a od koní,
a toužil moc ji obejmout,
než desátá nám zazvoní.
R: Nad krajinGou čertovskej Amismích,D
nad krajinEmiou Cse spoustou Hmirýh,
vychází Amiden pokojem Gmým,
ujíždítAmie Cna plný Gplyn.

3. Ten den byl náš nedělní čas,
voňavej vzduch trav na mezích,
seno v lukách a drobnej špás
jistě by stál i za ten hřích.

4. S vámi, slečno z cadillacu
s mlhou v očích probdělých dní,
však s povzdechem ranních vlaků,
odjedete, až zevšedním.

R: