Náměšť

Hutka

< Transpozice: >

Možná raději v D dur nebo C dur + kapo 2

Každý verš se opakuje

1. CKrásný jeAmi vzduch, Dmikrásnější jeG7 moře
CCo je nejkrásA7nější, Dmico je nejkrásG7nější,
CusměG7vavéC tváře

2.Pevný je stůl, pevnější je hora.
Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra.

3.Pustá je poušť i nebeské dálky.
Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky.

4.Mocná je zbraň,mocnější je právo.
Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo.

5.Velká je zem šplouchá po ní voda.
Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda.