Klokočí

Suchý+Šlitr

< Transpozice: >
G dur

D71. Po babičce Gklokočí a po tmě G7strach
a do Cočí padl ti D7prach,
protoG vím, že je EminutnéC vést řeči C#dimsmutné,
o Gtom, co bude D7potom,
až budu GAsdimám.D7

2. Ztratila jsi včera klíč, dnes ideál,
všechno je pryč, kdo by se smál,
proto vím, že se sluší mít smutek v duši,
vzlykat a tiše říkat,
já rád GCmám.G

R: GOpuštěné nábřAmieží, D7z modravého dýmu Gchrám,
nebo město bez F#7věží, řekni, co chceš, to ti Hmidám,
zlatý pohár s Cfermeží nebo H7snad z protEmiěží, bílý Ami7šat,
za Gjediný, jediný, G+jediný, Emijediný A7úsměv chci Ami7ti dát.CD7

3. Je tu však to klokočí a po tmě strach
a do očí padl ti prach
proto vím, že je nutné vést řeči smutné,
o tom, co bude potom,
až budu Gsám.CG