Klobouk ve křoví

V+W

< Transpozice: >
C durA dur

CVítrB9 vane Cpouští,G7/5+
Cpo písku B9žene Cklobouk,C7
Fmizahnal G7ho do Chouští,Ami
Fmistarý a G7černý Cklobouk.G7

CKdepak B9je ta Chlava,G7/5+
Ckterá B9klobouk nosiCla?C7
FByla G7černá či Cplavá?Ami
FmiKomu G7asi patřilCa?F#dim (?)

EmiKdo to v poušti Fzmizel?
EmiOdkud šel a A7kam?
GJaký to měl Adim (D7) svízel,
Gže byl v F7poušF#7ti G7sámG7/5+?

CJen Abzaváté CG7/5+stopy.
CStarý B9klobouk ve A7křoví.
DmiNikdo nic G7nepoCchopí.
FmiNikdo se Ab7nic neG7doCví.C6