Kdyby tady byla

Lidová

< Transpozice: >

16

Hrát v G dur
Druhá kytara kapo 5, jako v D dur

Harmonika v první poloze - G dur
Předehra - 4 takty G

1) GKdyby tady byla ta taková panenka, Dkterá by mě Gchtěla,
Ckterá by mě chtěla Gsyna vychovala, Dpřitom pannou Gbyla.

2) Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti
Ty by jsi mě musel kolíbku dělati, do dřeva netíti.

3) Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti
Ty bys mě musela košiličku šíti, bez jahly a nití.

4) Kdybych já ti měla košiličku šíti, bez jahly a nití,
Obvykle se vynechá: [ Ty by si mi musel hedváb nadělati, z té ovesné slámy.

5) Kdybych já ti musel hedváb nadělati, z té ovesné slámy
Ty bys mi musela všechny hvězdy sčítat co na nebi svítí

6) Kdybych já ti měla všechny hvězdy sčítat co na nebi svítí] .. až sem
Ty by si mi musel žebřík udělati až k nebeské výši.

7) Kdybych já ti musel žebřík postaviti až k nebeské výši
Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všeEmimu.
Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všeGmu.