Ještě není tma (Not Dark Yet)

Dylan/Křesťan

< Transpozice: >

Láví v D dur - C dur + kapo 4
Dylan i Křesťan v E dur - C dur + kapo 4

| : :EPadají : stíny, : ale | : Anení :kam se : | : Ehnout. : : : |
| : : Nedá se : spát : ani | : Aza : pome | : Enout. : : : |
| H : Mám : pocit : A9jako bych : měl | :G#miduši : z oce : C#mili, : | :E : |
| :C#mi : a že mé :Hjizvy : ani | :Aslunce : nezce | :E lí. : : : |
| : : HNení kam : A9jít : i když by | : G#mibylo : nača : C#mise, : | :E : |
| :C#mi : ještě není : Htma, : ale | : Astmí : vá | : Ese. : : : |

Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích.
Jako by za vším co je krásné, bylo něco co bolí.
Přišel mi dopis tak milý, samý cit.
Napsala prostě co měla na srdci.
A já už ani nevím jestli ji poznám po hlase,
ještě není tma, ale stmívá se.

Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu
šel podle řeky až k břehům oceánu.
Padl jsem na dno světa, níž než umím říct
a v lidských očích už nehledám vůbec nic.
Jako by pravda byla vadou na kráse,
ještě není tma, ale stmívá se.

Přišel jsem na svět a zemřu aniž bych chtěl.
Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl.
Jen stojím a myšlenky mi běží bůh ví kam,
už ani nevím před čím jsem utíkal.
I modlitba mi zní jako vítr ve vlasech,
ještě není tma, ale stmívá se.

Not Dark Yet

Shadows are falling and I been here all day
It's too hot to sleep and time is running away
Feel like my soul has turned into steel
I've still got the scars that the sun didn't heal
There's not even room enough to be anywhere
It's not dark yet, but it's getting there

Well my sense of humanity is going down the drain
Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain
She wrote me a letter and she wrote it so kind
She put down in writin' what was in her mind
I just don't see why I should even care
It's not dark yet, but it's getting there

Well I been to London and I been to gay Paris
I followed the river and I got to the sea
I've been down to the bottom of a world full of lies
I ain't lookin for nothin' in anyone's eyes
Sometimes my burden is more than I can bear
It's not dark yet, but it's getting there

I was born here and I'll die here, against my will
I know it looks like I'm movin' but I'm standin' still
Every nerve in my body is so vacant and numb
I can't even remember what it was I came here to get away from
Don't even hear the murmur of a prayer
It's not dark yet, but it's getting there