Hallelujah

Leonard Cohen

< Transpozice: >

Jana C dur
Druhá kytara G dur + kapo 5

Český text - Nezmaři

GJe všude klid,
Emia padá sníh
Gdo bílých ulic Emisvátečních
Cjen tichá píseň Dnocí tiše GkroužíD
Gkdyž její tóny CdozněD
Emipak všichni lidé s Cnadějí
Da pokorou Hzpívají EmiHaleluja
CHaleluja, EmiHaleluja, CHaleluja, HaleGluDjaG

Tu melodii už dávno znáš
odkud jen stěží vzpomínáš
a přece tvoje srdce rozechvívá
ta píseň stará stovky let
co v myšlenkách tě vrací zpět
a srdce zvonů znějí Haleluja
Haleluja, Haleluja, Haleluja, Haleluja

Tóny lehké jako dým
se snáší ztichlým náměstím
kde nad betlémem září hvězda bílá
ta píseň něžná jako dech
teď zní žebrákům na schodech
i zlatým trůnům králů Haleluja
Haleluja, Haleluja, Haleluja, Haleluja

Sólo harmonka
Haleluja, Haleluja, Haleluja, Haleluja

Tak poslouchej ten její hlas
co vrací se ti zas a zas
a zlatá záře nad obzorem sílí
ať strach a zloba pominou
nad zasněženou krajinou
teď letí k hvězdám nápěv haleluja
Haleluja, Haleluja, Haleluja, Haleluja

Anglicky - originál

GI heard there was a Emisecret chord
that GDavid played and it Emipleased the Lord,
But Cyou don't really Dcare for music do Gyou. D
GIt goes like this the Cfourth the Dfifth,
the Emiminor fall and the Cmajor lift
The Dbaffled king Hcomposing Emihallelujah
HalleCluja, HalleEmiluja,
HalleCluja, HalleG D Gluja

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Vynechaná sloka:
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Well maybe there's a god above
but all I ever learned from love
is how to shoot at someone who outdrew you
But it's not a cry that you hear tonight
and it's not some pilgrim to claim he's seen the light
it's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

People I've been here before.
I know this room I've walked this floor.
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
but love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
whats really going on below
but now you never show it to me do you?
I remember when I moved in you
and the holy dove was moving too
and every breath we drew was Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

I did my best it wasn't much.
I couldn't feel so I learned to touch.
I've told the truth, I didn't come to fool you.
And even though it all went wrong,
I'll stand before the Lord of Song
with nothing on my tongue but Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah