va Havrani

Asonance

< Transpozice: >

1. Když jsem se z Dmipole CvraceDmila,
dva havrany jsem CslyšDmiela,
jak jeden Fdruhého se Cptá:
[: Dmikdo dneska Cvečeři Dminám dá? :]

2. Ten první k druhému se otočil
a černým křídlem cestu naznačil,
krhavým zrakem k lesu hleděl
[: a takto jemu odpověděl:]

3. Za starým náspem, v trávě schoulený
tam leží rytíř v boji raněný,
a nikdo neví, že umírá,
[: jen jeho kůň a jeho milá. :]

4. Jeho kůň dávno po lesích běhá
a jeho milá už jiného má,
už pro nás bude dosti místa,
[: hostina naše už se chystá. :]

5. Na jeho bílé tváře usednem
a jeho modré oči vyklovem,
a až se masa nasytíme,
[: z vlasů si hnízdo postavíme. :]

Zákařně se střídá tak 2/4 a 3/4:

Dmi1 - 2 | 1 - 2 - C3
Dmi1 - 2 | 1 - 2 - C3
Dmi1 - 2 - 3
F1 - 2 | C1 - 2 -3
Dmi1 - 2 - C3 | Dmi1 - 2
Dmi1 - 2 - C3 | Dmi1 - 2 - 3
... ihned navazuje 1 - 2 z další sloky