Dobrý lidi

Radůza

< Transpozice: >

Original: F dur, D dur + kapo 3

D A G D

D1.Kolikrát už v prostřed Apouště, Gbez šatů jsem nahýD stál.
DČekal na cvaknutí Aspoustě, zrazen Gtěmi, jež jsem milovHmial.
Apak můj Dsus2nářek, pravda Emiutne, již tak Hmitěžce sem si vyslouAžil.
Že Dbez lásky jsem jenomA smutnej, Gale bez přátel bych Dnepřežil.
Že Hmibez lásky jsem jenomEmi smutnej, Gale bez přátel bych Dnepřežil.

2. Kolikrát se všechno zvrtlo, že vší mé práce, zbyl jenom prach.
Ostří o hrdlo škrtlo, a o život sem měla strach.
I když ta pravda, trpce chutná a málem mě i zabila.
Vím že bez lásky sem jenom smutná ale bez přátel bych už nežila.
Bez lásky sem jenom smutná ale bez přátel bych už nežila.

R1: HmiJsou, Emijsou, Dna světě i dobrý Alidi.
HmiJsou,Emi jsou, maj pevneDj pohled a Aruky stisk.
HmiJsouEmi jen, Dskromný tak míň Aje vidíš.
Ty nikdy Dnetancujou, Ajak si někdo Dpísk.

3. Kolikrát nahoru dolu, půjdem nikdo nevíme.
Od mozolu, do mozolu, získáme a ztratíme.
Až zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil.
Že bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil.
Bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil.

R2: Jsou, jsou, v týhle zemi i dobrý lidi.
Jsou, jsou, maj pevnej pohled i ruky stisk.
Jsou jen skromný, tak míň je vidíš.
Ty nikdy netancujou, jak si někdo písk.

Až zas život bude hutnej, kéž by přítel mi zas vyložil.
Že bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil.
Bez lásky je člověk jen smutnej ale bez přátel by nepřežil.

R2 ....