Červená řeka

Greenhorns

< Transpozice: >

26

Tučný: D dur
Láví: C dur
Harmonika v první poloze

Předehra: kytara bas tóny GAC; akrody: C G7 C G7.

1. Jsem Cpotulnej C7cowboy, já Fse potlouCkám
a od ranče k Emiranči se Dminajímat G7dám,
a v Ctěch Mlžnejch C7horách na Fkonci štreCky
potkal jsem Emiholku vod ČerDmivený G7řeCky.

Harmonika v první poloze od druhé sloky přibližně melodii.

2. Pak začlo mi trápení a spousta běd,
když táta se bál, abych mu ji nesved',
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
dal hlídat dceru vod Červený řeky.

3. Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal,
abych se s ní konečně pomiloval,
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
já líbal holku vod Červený řeky.

Sólo harmonika

4. Sotva mi však řekla:"Miláčku můj,"
ze skal se ozvalo:"Bídáku, stůj!"
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
stál její táta vod Červený řeky.

5. Tam pušky se ježily, moc jich bylo,
mně štěstí se najednou vytratilo
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
já vobklíčenej byl u Červený řeky.

*: Pak Gke slovu přišla má Fpistol a Cpěst,
Gposlal je na jednu z Cnejdelších Amicest
a z Ctěch Mlžnejch C7hor tam na Fkonci Cštreky
vez' jsem si Emiholku vod ČerDmivený G7řeCky.